Một sự liều lĩnh và cũng vô cùng đặc sắc đến từ vị trí của đôi trai gái nhân vật chính của bộ phim sex china Đôi phịch thủ táo bạo địt nhau ngoài bãi đất hoang mà các bạn đang xem đây. Hai người họ đã lôi nhau ra bãi đất hoang vắng rồi thực hiện một cuộc địt nhau ngoài trời.